Sygeplejersker

I klinikken er ansat 2 sygeplejersker på deltid.

Sygeplejerske Charlotte Thorhauge og Pia Rechensback Jensen.

Deres arbejdsopgaver er:

Undersøgelser
kontrol af blodsukker, lungefunktion, blodtryk, CRP, halspodninger, urinundersøgelser, cardiogram mm.

Behandlinger
vaccinationer, sårskift, fjernelse af sting, vortebehandling, øreskylning mm.

Sygdomskontrol
rutinekontrol af sukkersyge, KOL, forhøjet blodtryk mm i samarbejde med lægerne.

Administrative opgaver,
telefonpasning, ind-udgående post, regnskab, indscanning af papirdokumenter, attestarbejde mm.