Læger

Helle Brøgger-Jensen, født. 1966. Alment praktiserende læge siden 2012

Anne Marie Petersen, født. 1970. Speciallæge i almen medicin, læge siden 1999.

Uddannelseslæger:

Louise Secher Clausen: I videreuddannelse som speciallæge i almen medicin. 

Lisa Rostgaard: I videreuddannelse som speciallæge i almen medicin.