Praktisk info

Telefonkonsultation hverdage mellem 08.00 og 08.50 på telefon 46 35 03 10
Lægerne besvarer telefonen mellem 08.00 og 09.00 og tager stilling til akutte sygdomstilfælde, vejleder om fortsat behandling, vurderer behov for sygebesøg, giver svar på undersøgelser og fører andre korte samtaler.

Undgå venligst tidsbestilling og fornyelse af recepter i denne periode – det blokerer vore telefonlinjer.

Tidsbestilling og receptfornyelse mellem 08.50 og 12.00 på telefon 46 35 03 10
Mellem klokken 08.50 og 12.00 er vores lægesekretær parat til at forny recepter og reservere tider til konsultationer, børneundersøgelser, graviditets-undersøgelser, udfærdigelse af attester mm.

Vi beder dig venligst benytte disse tider, men det skal understreges, at ved akut opstået sygdom kan man ringe til os hele dagen.
Fortæl hvad det drejer sig om, når du bestiller tid, således at der afsættes tilpas tid, og der undgås forsinkelser. Vi kan dog alligevel blive forsinkede på grund af akutte sygdoms-tilfælde eller sygebesøg.
Hvis du ikke kan overholde den aftalte tid, beder vi om afbud så tidligt som muligt, for at andre kan få glæde af tiden.
Vi kan ikke love, at du kan få tid samme dag, men normalt kan der gives en tid indenfor 5 hverdage. Ved akut sygdom eller ved tilstande, som du ikke mener kan vente, er det bedst at ringe mellem klokken 8 og 9, hvorefter vi tager stilling til, om du skal have en akut tid samme dag eller evt. et sygebesøg.
Du kan også stille korte spørgsmål, bestille tid til ikke akutte konsultationer samt forny recepter på fast medicin via internettet på adressen: www.brøgger-jeppesen.dk

Vanedannende medicin
Sundhedsmyndighederne har indskærpet at fornyelse af vanedannende medicin, f.eks sovemedicin og nervemedicin skal ske ved personligt fremmøde hos lægen.

Konsultation efter tidsaftale

Sygebesøg
Vi kører sygebesøg, når det er nødvendigt.

Men i henhold til overenskomsten med sygesikringen hverken må eller kan vi komme på sygebesøg, blot fordi det er mere bekvemt for patienten. Vi er forpligtigede til at vurdere nødvendigheden og hvor det skønnes forsvarligt at bede om, at patienten kommer i konsultationen. Ring i telefontiden mellem 8 og 9 eller hvis behovet opstår senere, ring til vore sygeplejersker, der så vil sørge for, at du kommer i kontakt med os.

Henvisninger
Det kan være nødvendigt at henvise til speciallæge, sygehus, fysioterapeut mm, hvis dit sygdomstilfælde ikke kan klares i almen praksis. Du får da naturligvis en henvisning.

Vi hører undertiden ønsker om henvisning fordi man “plejer at gå til speciallæge”, “allerede har bestilt tid hos speciallægen i eftermiddag” og lignende. Vi er imidlertid efter overenskomsten med sygesikringen forpligtiget til at vurdere sygdomsbilledet for at afklare, om der er behov for speciallæge hjælp. Dette er forudsætningen for gratis konsultation hos speciallægen.
Hvis du selv vil afgøre, hvor du vil behandles, kan du blive gruppe 2-medlem af sygesikringen med deraf følgende delvis egenbetaling eller selv betale det fulde honorar hos speciallægen.

Fravær fra praksis.
Normal åbningstid i praksis er hverdage mellem 8 og 16, onsdage til 17.
Fredag fra klokken 12 har vi sammen med 11 praktiserende læger i Roskilde et beredskab, der varetager akutte sygdomstilfælde. De fredage, hvor vi ikke har “vagt”, vil der derfor være en besked på telefonsvareren fra klokken 12 med henvisning til en anden læge.

Ved fravær i forbindelse med kurser, møder, ferie vil der være mulighed for, at en af os passer klinikken alene, eller at der holdes lukket. I sidstnævnte tilfælde vil der være en besked på telefonsvareren med henvisning til 1 eller 2 lægeklinikker i Roskilde.

Lægevagt
På hverdage mellem 16.00 og 08.00 lørdage, søndage og helligdage kan man ved akut sygdom kontakte lægevagten på tlf. 70 15 07 00

EDB
Enkelte patienter har været bekymret for, om vort EDB-system indebærer risiko for at andre kan læse i journalerne, eksempelvis fra en anden computer via en opringning. Dette kan ikke lade sig gøre, idet der ikke er direkte adgang til vort EDB-system via telefonnettet.
Vi sender recepter, henvisninger, attester og modtager laboratoriesvar, lægebreve mm over nettet, men crypteret via et mellemled, en elektronisk postkasse, der forhindrer uvedkommende adgang til vort EDB-system.

Sundhedskort
Husk at medbringe sundhedskortet, når I kommer i klinikken. Det gælder også børnene. Vi udskriver ikke sygesikringsregninger, men via en kortlæser dokumenteres overfor Sygesikringen, at I har været her.