Forside

På grund af den verserende Corona-epidemi er det ikke muligt at bestille tider hjemmefra.

For at undgå unødig smitte bliver mange konsultationer aflyst.  Vi ser fortsat akutte patienter, men kun efter telefonvisitation. Hvis en konsultation kan klares over telefonen, vil vi tilstræbe det. Hvis vi vurderer, at det er vigtigt, at der bliver taget en planlagt blodprøve, bliver det gjort. Hvis man er i blodfortyndende behandling, som følges med INR, skal dette også fortsætte.                     

Ved luftvejssymptomer, skal man IKKE møde op i klinikken.

Ved akutte problemstillinger eller hvis man har det dårligt hjemme SKAL man ringe.

E-konsultationer er alene til ikke akutte problemstillinger.

Hvis man mistænker corona-virus, må man ikke møde op i klinikken, men skal kontakte os telefonisk.

Sundhedsstyrelsen har oprettet en corona-hotline tlf. 70200233 og information kan tilgås på nedenstående hjemmeside:

COVID-19 – Sundhedsstyrelsen

Vedrørende årskontroller:

HUSK! hvis du har andre problemer, du vil have lægen skal kigge på, så skal du ikke gemme det til årskontrollen.
Årskontrollen omhandler kun én problemstilling fx blodtrykket, sukkersyge….
Vi oplever at flere- i en god mening- venter med at præsentere en problemstilling, fordi de har en tid til årskontrol,
Det gør desværre, at vi ikke har tid til at gå grundigt ind i den enkelte problemstilling, og at vi får svært ved at overholde tidsplanen. Nogle ting oplever vi også, at der skulle være kigget på før..

Da vi oplever, at det er sværere at få tid til blodprøver på laboratoriet, har vi indført blodprøvetider fra 08.10 – 09.00 hver dag.

Tiderne er på 5 min. og  KUN til blodprøvetagning. Der kan ikke tages kardiogram og  der kan ikke drøftes andre problemstillinger på det tidspunkt.

Telefontid er fra klokken 08.00 til 08.50 på hverdage.  Efter 08.50 omstilles til lægesekretæren. Under Praktisk info finder du information om vores åbningstider, telefontider og meget mere. Under menu-knappen Selvbetjening kan du:

  • Bestille tid – HUSK specielt ved børn at logge ind med cpr. nr.  på den patient, der skal have tiden
  • Forny recepter på fast medicin, dog ikke sove-  eller beroligende medicin, som kræver fremmøde. 
  • Skrive til lægen, men ikke ved akut sygdom, hvor der anbefales telefonisk kontakt.
  • Læse beskeder fra lægen